Info

Velkommen til Rollingepasningen

 
Her er lidt info , de fleste info om dit barns hverdag bliver sendt på SMS og for det meste indenfor dagplejen åbningstid. 
 
For dit barn får en god start på dagen så er det vigtig du fortæller , hvis dit barn er ved , at få tænder , har sovet urolig eller andre vigtige ting. Når du aflevere dit barn. 
 
De første 14 dage er indkøring og det aftales med forældrene løbende hvor mange timer dit barn er her. 
I får en plan 14 dage før opstart , så I kan planlægge udfra den. Men planen bliver rettet til i forhold til hvordan jeres barn tager opstarten.
 
I Rollingepasningen skal dit barn have to hold skiftetøj med navn i, alle børn skal have overtøj så de kan komme udenfor. Når de barn kan gå , skal de have sko til tur udenfor. 
 
Fra april skal regntøj og solhat være fast i kassen med skiftetøj. Fra september skal dit barn have termotøj , hue og vanter med hver dag. Husk navn i alt 
 
Husk selv at skrive Rollingepasningens ferie ind i jeres kalender ses på hjemmesiden 
 
Efter kl 17.00 skal du kun skrive til mig hvis det er meget vigtig. Telefon er en arbejdstelefon og er tit lukket i fritiden.
 
Alle forældre får udleveret info om åbningstider, ferie , opsigelse mm på skrift og skriver under på de har sagt ja til disse vilkår. Sendes i mail til jer. 
 
En uge før opstart sender I en mail om hvordan jeres barn sover , spiser og hvilken st ble jeres barn bruger.