Tillægskontrakt til kontrakten for xxxxxxx i den private pasning Rollingepasningen hos Randi Hjortholm gældende for alle kontrakter efter d. 1/1 2021

Betaling : forældre betaling er på 3800 kr 

I København er tilskuddet fra kommunen på 6.706 kr.  om måneden ,den fulde betaling  du skal overføre er på 10506 kr , Rollingepasningen betaler b-skat. 

Din betaling dækker alt i dagplejen, delvis økologisk kost, bleer, aktiviteter, transport og andre aktiviteter.

 Der kan søges om søskende rabat gennem kommunen.

Der er betaling i 12 måneder om året.

Betaling foregår til bankkonto via betalingsservice og der betales forud månedsvis. Pengene skal stå på min konto den sidste dag i måneden. Hvis det er en weekend eller helligdag er det dagen før. 

Man kan betale ved straks overførelse på datoen,hvis dettte er aftalt, sker før kl. 08 på dagen. 

Der rykkes d. 1 hverdag i måned hvis betalingen ikke er på plads. Hvis der er problemer med betalingen bliver betalingen sendt til inddrivelse.  Indbetaler man ikke rettidigt, modtages barnet ikke i pasning før det er på plads.Hvis man betaler for sent kan man blive opsagt med det samme. 


Ferie
sommerferien: 3 uger i juli.

efterårs ferie uge 42

 Vinterferie uge 7

 Lukket de 3 dage før påsken

juleferien i år 2021 lukket fra d. 21/12 -til og med d. 3/1 2021

Lukkedage : 1. Maj og grundlovs dag og almindelige helligdage 

Der kan komme ændringer i uforudsete lukkedage i forbindelse med skolevent eller andet.

Fast lukkedag den første mandag i måneden.

Opsigelse er ikke muligt i ferierne , alle kontrakter fra 1/6 2021 har en opsigeide på 60 dage til d. 1 eller 15 i måneden. De første 14 dage er prøvetid og opsigelsen er 14 dage. Der er ingen bindingsperiode.

 Ved opsigelsen af pladsen skal betalingen være til tiden ellers gå det direkte til inddrivelse vha. Købmandstandens  Debitorservice. Gældende for alle kontrakter fra 2020 

 

I forhold til corona skal Sundhedsstyrelsen vejledning følges i forhold til test , isolation og alle andre forhold de sætte for pasningstilbud. Hvis forældre eller børn er ramt af corona og skal isoleres skal man forsat betale for pladsen. Hvis forældre er under mistanke om corona og derfor bliver testet skal barnet være hjemme til , der er svar på corona test hos forældrene. Der skal fremsendes kopi af negativ corona test , hvis der er smitte i pasningen eller hvis man har været i nærkontakt. Dette krav er fordi det giver alle en sikkerhed i at vejledning fra Sundhedsstyrelsen bliver fulgt. 

 

Sygdom: børn med tegn på corana smitte må ikke komme før der er negativ test eller de har været fri for tegn på smitte i mindst 48 timer. Hvis børn er nærkontakt og ikke tester må de først møde i pasning på 8 dag. Hvis der er corona smitte i hjemmet må børn ikke møde før alle er raske og ude af isolation. Hjemsendt børn med feber over 37,7 skal være hjemme i 24 timer før de må møde igen.

ved omgangssyge skal børn holdes hjemme i 48 timer efter sidste opkastning/ diarré 

 Tillægskontrakten skal afleveres underskrevet senest  2 dage efter den er fremsendt på mail.

Underskrift forældre

 

Dato

—————————————————-

 

——————————————————

 

Underskrift børnepasser

Dato______________________________